Tagasi avalehele

Äkked

Teraviljaoraste äestamine
Eriti efektiivne on äestamine taliteraviljakasvatuses. See võimaldab vähendada veekadu mullast, hävitada mitmeid olulisi umbrohte ja parandada võrsumist. Katsed on näidanud, et äestatud aladel on mulla veevaru olnud 10..20% kõrgem ja umbrohtude arvukus 15...20% väiksem kui äestamata aladel. Kevadine õigeaegne (muld mureneb) äestamine on suurendanud talinisu saagikust 10...13% ja talirukki saagikust 8... 10% hektarilt. äestamise efektiivsus sõltub suuresti äkke tüübist. Praegu on osutunud kõige efektiivsemaks vedrupiidega orase äkked, nn ökoäkked. Need äkked sobivad ka suviteraviljade ja herne viljelemise tehnoloogiasse.

Allikas: Hüva Nõu Nr3, 2002
Peeter Viil, Eesti Maaviljeluse Instituudi vanemteadur, põllumajanduskandidaat

Valmistame ja müüme.

Kaasaegses põllumajanduses on olulisele kohale kerkinud vastutustunne seoses keskkonnaga, taimekaitsega ja põllumajandusliku edukusega.
ÄKE (vedrupiiäke) on läbimõeldud ja aegasäästev lahendus rohumaa, põldude ja erikultuuride harimiseks. kultivaatoriga soodustate te pinnase elujõudu, hävitate umbrohtu ja ergutate võrsumist. See on ka õige asi pinnase saagikuse suurendamiseks. Tänu oma otstarbekusele ja mitmekülgsetele rakendusvõimalustele on vedrupiiäke hädavajalik põllumajandusaparaat olenemata äkke tootjast.

SINE ÄKE

Meie äke on oma arenguga teinud läbi mitmeid tehnilisi muutusi, kuid tööpõhimõte on jäänud samaks. Praegusel äkke mudelil, mis on muidu levinud lahendusega, on uudse asjana kasutatud sektsioonidele paigutatud torsoonvedrusid, mis hoiavad ära raamide kettide otstes hüplemise.


Äkked on endiselt reguleeritava kaldenurga ja vedrupiidega.
Meie äkked erinevad paljudest teistest sellepoolest, et piid kinnituvad raamile klambritega - see võimaldab lihtsalt muuta piide asukohta ja neid eemaldada või lisada. Näiteks vaheltharimiseks.

Äkkele saab peale paigutada ka külviku. Külvikuid me ise ei valmista, pakume Austria firma APV toodangut. Võimalus on valida mitme erineva variandi vahel, paiskülvikud ja põllusensoriga täpseid pneomokülvikud.

Ootame tagasisidet, et muuta oma toodangut veel paremaks.

Äkked valmivad väikeses töökojas Eestis, Tartumaal, Äksi alevikus.

Mudel/töölaius meetrites Töösektsioonid Tugirattad Piid HP kW Kg Haakekinnitus
SINE 1,5 käsitsi tõstmine 1x1,5 2 40 8 6 80 Cat. 1
SINE 3 (ei ole tõstmist) 2x1,5 2 80 15 11 150 Cat. 2N
Hüdrauliline tõstmine
SINE 6K (külviku paigaldus valmidusega) 4x1.5 2 160 40 29 400 Cat. 2
SINE 9 (teisaldatavate pikendustega 6 m ja siis võimaldab kasutada külvikut) 6x1.5 4 240 60 44 880 Cat. 2
SINE rohumaade seade 3x2 m - - 60 44 500 Cat.2

SINE rohumaade seade on paigaldatav Sine 6K( alates 2015 a ) äketele ette.
Võimaldab siluda mutimullahunnikuid, mättaid, lehma kooke. Silub, tasandab, taastab ja õhutab. Koos külvikuga võimaldab rajada uusi rohumaid ja vanu uuendada ja teostada ka teiste kultuuride külvi, nagu näiteks vikk. On lihtsasti ühendatav äkke ette ja vajadusel kasutatav ka iseseisvalt.